Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 14-10-2021 14:04:38
Geldzaken & Recht

Bij ing ben ik als ouder geregistreerd voor mijn kleinkind. hoe kan dat?

Op zich is dit merkwaardig aangezien ik ook in de info van a gegeven verwijzingen niets zoe over 'kleinkind' doch uitsluiten m.b.t. kindeeren.

hwet kan best zo zijn dat het vanzelf zou goed komen en dan is het hoe dan ook zaak om op het moment dat uw kleindochter 18 wordt de koppeling te doen verwijderen.

u kunt ook overwegen om deze vraag voor te leggen aan de ombudsman van kifid (https://www.kifid.nl/contact/" target="_blank">https://www.kifid.nl/contact/  ) als vraag of men u juist informeert bij de ing.