Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

panter22
panter22 - 24-10-2021 12:06:11
Huishouden & Energie

Er staat nu statiegeld op pet flessen.
maar hoe zit het met de vele plastic wasmiddel flessen? moet hier ook niet iets aan gedaan worden?

Als je geen aparte inzamelingsbak hebt voor plastic, dan wordt het plastic in de grijze container automatisch gesorteerd en gerecycled door het afvalbedrijf.