Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Er staat nu statiegeld op pet flessen.
maar hoe zit het met de vele plastic wasmiddel flessen? moet hier ook niet iets aan gedaan worden?

chloor flessen doen ze ook niet, net als  tandpasta tubes en zo!


 


het gaat alleen om drank flesjes  die voorheen vaak  in milieu kwamen en de olie flessen van mijn auto komen ook in oranje bak.


de 1 liter is te duur,  2 liters ook vaak 4 of 5 en nu vat  20 liters gekocht!


 


maar ook zonnebloem, de 5 liters tapte  erg snel en teveel.. .toch weer kleine gekocht.


 


u zult  nooit op elke fles statiegeld krijgen!