Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

He
HenkDeZevende - 17-05-2022 12:47:30
Geldzaken & Recht

Digid app niet te gebruiken

Volgens mij is er met de app zelf niets aan de hand en is er ook geen restrictie op gebruik vanuit het buitenland dus ik verwacht een lokale internet blokkade of zoiets. maakt het nog verschil of u de app via de wifi of via 4g gebruikt?