Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft
heremietkreeft - 20-05-2022 08:51:25
Geldzaken & Recht

Volledige vooruitbetaling noodzakelijk?

U kreeg al info dat m.b.t. het betalen van een volledige betaling kan indien dat bij de verkoop/aankoop is overeengekomen. hoe dan ook mag het niet in algemene voorwaarden staan en kan de verkoper zich daar niet op beroepen.

nu kunt u twee dingen doen:
1. de aankoop doorgang laten vinden indie op zich naar uw mening de prijs etc. toch goed is en u altijd een beroep kunt doen op garantievoorwarden waaronder de wettelijke (zie hierna)
2. nagaan of dit aanleiding is om de aankoop te ontbinden en dan adviseer ik u om nader contact op te nemen met het juridisch loket.

de wettelijjke garantie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/welke-garanties-heb-ik-op-een-product" target="_blank">https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/welke-garanties-heb-ik-op-een-product

 


https://www.consuwijzer.nl/garantie-reparatie-geld-terug/gekocht-maar-kapot/moet-ik-bewijzen-dat-ik-het-niet-kapot-heb-gemaakt" target="_blank">https://www.consuwijzer.nl/garantie-reparatie-geld-terug/gekocht-maar-kapot/moet-ik-bewijzen-dat-ik-het-niet-kapot-heb-gemaakt


 


http://www.wetboek-online.nl/wet/bw7/17.html" target="_blank">www.wetboek-online.nl/wet/bw7/17.html en verder t/m 25  en 


voor juridisch advies kunt u zich ook wenden tot:


 


- het juridisch loket, tel. 0900 - 8020 (10 cent per minuut, met een starttarief van 4,5 cent plus uw gebruikelijke belkosten, tot een maximum van 12,50 euro, zie voor meer informatie https://www.juridischloket.nl/" target="_blank">https://www.juridischloket.nl