Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

koekeloer
koekeloer - 20-05-2022 14:14:58
Geldzaken & Recht

Volledige vooruitbetaling noodzakelijk?

Dit staat toch wel in de voorwaarden die u gezien (en getekend ?) heeft op het moment van bestellen?