Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

1paul
1paul - 20-05-2022 15:26:01
Geldzaken & Recht

Volledige vooruitbetaling noodzakelijk?

Ga in gesprek, spreek af dat u chalet betaald bij aflevering via overschrijving en de rest steeds wanneer een onderdeel is opgeleverd!