Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft
heremietkreeft - 21-05-2022 18:40:05
Geldzaken & Recht

Best tipp terug geboekt en geblokt, moet ik nog meer doen ?

Aanvullend op al gegeven antwoorden: wat te doen? vraag om schriftelijk bewijs  want in onze rechtspraak geldt ook nog altijd: wie eist bewijst. een belangrijk probleem is wel dat u hen kennelijk uw bankrekeningniummer heeft verstrekt en men zonder dat niet zou kunnen afschrijven. zonder machtiging mag dat echter niet en geldt hier toch ook als al gezegd, wie eist bewijst. indien dat bewijs er niet is volgens uw weten behoeft u echter  verder vooralsnog niets te doen.
zo u dan toch onverwacht te maken krijgt met een incasso, dan zelfs ook niet al kunt u dan wel bezwaar maken al behoeft u dan niet: zie  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/klacht-incassobureau" target="_blank">https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/klacht-incassobureau

zo er toch een deurwaarder (een echte) zou aankloppen met een exploit voor een zitting bij 'rechtspraak', dan is het van uiterst belang om wel te reageren naar de sector kanton van de rechtbank en het beste is dan om te verschijnen op de zitting en duidelijk aan te geven dat de vordering geen enkele rechtskracht heeft omdat u een dergelijke machtiging nooit heeft afgegeven,
zo u dan niet zou doen loopt u risico op een vonnis bij verstek dat voor u nadelijg is. 

nu toch ook iets wat u wel kunt doen: vraag schriftelijk om bewijs want in onze rechtspraak geldt ook nog altijd: wie eist bewijst. een belangrijk probleem is wel dat u hen kennelijk uw bankrekeningniummer heeft versterkt