Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Levenverzekering

M.b.t. klachtmogelijkheden verzekeringsbedrijven zie: https://www.verzekeraars.nl/branche/zelfregulering/klachten-en-tuchtrecht" target="_blank">https://www.verzekeraars.nl/branche/zelfregulering/klachten-en-tuchtrecht  (waaronder de mogelijkheid via het kifid)