Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

panter22
panter22 - 25-05-2022 18:35:16
Garantie & Verzekeringen

Levenverzekering

Een levensverzekering is toch geen spaarpot?
41 jaar geleden was 10.000 gulden een hoop geld. nu kun je er niet zoveel meer mee.