Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

va

Levenverzekering

Stel deze vraag aan een actuarieel rekenaar.