Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft
heremietkreeft - 29-07-2022 18:30:31
Computers & Telefonie

Zijn er moderators in dit forum beschikbaar?

Ja, een e-mail naar : kassa-online@bnnvara.nl en normaliter ook in het weekeinde.

en zo u een probleem heeft met vragen of antwoorden, dan kunt u de knop reageren ook benutten. 

en zie eventueel dit al is deze discussie niet meer zo recent: https://www.bnnvara.nl/kassa/discussie-moderator" target="_blank">https://www.bnnvara.nl/kassa/discussie-moderator