Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Sjoppy.
Sjoppy. - 29-07-2022 18:48:23
Computers & Telefonie

Zijn er moderators in dit forum beschikbaar?

Misschien minder in vakantietijd.