Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

eva de bruin
eva de bruin - 01-08-2022 13:13:42
Geldzaken & Recht

Extra vergoeding schadeclaim

Niet op in gaan. mocht u een krediet hebben gehad en u komt in aanmerking voor de teruggave van een bedrag, dan wordt dat schriftelijk, per email in de bankpost aan u vermeld. tevens staat daar het precieze bedrag wat u tegoed heeft. vervolgens wordt u gevraagd van verdere claims af te zien en dit digitaal te ondertekenen. daarna maakt de bank het bedrag aan u over. de mail die u laat zien is phising!