Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft
heremietkreeft - 06-08-2022 10:10:57
Geldzaken & Recht

Waarom moet je apart de oplader voor hoortoestel betalen

Het is toch echt aan u en mede afhankelijk van waravoor u bent verzekerd bent of u een dergelijk hoortoestel koopt mmet al of niet apart betalen voor de oplader.

opmerkelijk is dat u voor een gehoorapparaat dat niet oplaadbaar is u de accu's / batterijen ook zelf moet kopen. 
wel is het frappant dat naar ik aanneem er alsdan wel een goede, voor het apparaat geschikte oplader moet worden bijgekocht omdat er indien dat niet het geval zou zijn een garantieprobleem zou kunnen ontstaan. nu is het wel zo dat voor alle oplaadbare apparaten er diverse soorten goed en eenvoudig instelbare adapters te koop zijn ( qua uitvoer volgage en wattage)  en dan vaak relevant goedkoper zijn.