Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 19-04-2006 11:58:43
Auto & Vervoer

Goedkope olie

Als het gaat om de tweetactolie dan is sneller slijten niet aan de orde.
en wat de carterolie betreft; die zit er net  zo lang in tot aan de volgende grote beurt en heeft niets met het 'kolen'te maken.

wat het "dichtkolen"betreft kun je zulks zien aan de bougie.
is deze donkerbruin tot zwart aangekoold dan moet je geen andere olie maar een andere (hetere) bougie monteren.

is de bougie lichtbruin dan is dit de goede bougie.
is die (bijna)wit dan heb je een 'te warme' bougie en moet je een 'kouder' type monteren.

het 'warmer'of 'kouder' zijn van een bougie heeft o.a. te maken met de schachtlengte (het schroefdraad) en de manier waarop de 'punten'zijn ingebed in het porcelein.

aldus die ouwe eigenwijze vrije vogel