Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ro
rosenthal - 02-06-2006 15:42:15
Vrije tijd & Tuin

Bomen en gemeente

bomen mogen momenteel niet gesnoeid worden. het is nu al te ver in het seizoen. u kunt het beste nagaan of nog meer mensen met dit probleem zitten. mocht blijken dat meer mensen overlast ondervinden, dan is het verstandig om gezamenlijk de verantwoordelijke dienst hierover aan te schrijven. en verzoeken om de bomen naar behoren te snoeien (onderhouden) daar zij overlast bezorgen. de verantwoordelijke dienst heeft wel zorgplicht voor de bomen en kan dan daarover aangesproken worden als zij die zorgplicht niet naar behoren uitvoeren.