Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 15-02-2007 19:12:30
Elektronica & TV

Wasmachine van het merk candy

----waarom zou u twijfellen aan eimand die bij het betreffende bedrijf werkt ?---------


omdat je niet zondermeer alles geloven moet wat je wordt verteld toch zeker !         ;-)