Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 07-04-2007 18:37:57
Huishouden & Energie

Oude voegen uithakken

Grootvader   ik alleen kan hoeren??je bent nog wel een felle haan. prettige paasdagen