Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

elenay - 24-07-2007 22:45:39
Computers & Telefonie

Onterechte rekening planet

dag gansje, ik denk dat je terecht hier je gevoel van onmacht wel kwijt kunt:


klaagpunt over providers geopend


van onze redactie economie 


amsterdam - consumenten met klachten over hun internetprovider kunnen voortaan terecht bij een onafhankelijke geschillencommissie. die moet de abonnees beschermen tegen de macht van internetaanbieders.

de aanbieders hanteren nu verschillende en ondoorzichtige regels. bovendien komen bij de consumentenbond steeds meer klachten over internetaanbieders binnen. vorig jaar waren het er al 4500.

staatssecretaris karien van gennip van economische zaken wil met de providers overleggen over wat wel en niet door de beugel kan in deze sector.

het grootste probleem is dat providers onduidelijke regels hanteren. de consument weet daardoor niet waar hij aan toe is.

''we hebben te maken met een onvolwassen sector,'' zegt edward sterenborg, woordvoerder van de consumentenbond. ''onderling vergelijkbare voorwaarden ontbreken en de verkoopmethoden zijn vaak opdringerig. daarom pleiten wij voor duidelijke regels zodat consumenten kunnen terugvallen op eenduidige leveringsvoorwaarden.''

de consumentenbond en de internetaanbieders stellen samen de algemene voorwaarden op voor de manier waarop de geschillencommissie moet gaan werken.

de bond signaleert een toename van het aantal klachten. die klachten spitsen zich vooral toe op storingen, financiële afhandelingen en problemen bij het overstappen van de ene naar de andere provider.

als voorbeeld noemt sterenborg lijnen voor internettelefonie die door de oude provider niet beschikbaar worden gesteld aan de nieuwe provider. daardoor zitten mensen tijdelijk zonder internet of telefoon.© het parool, 21-09-2006, 11:33 uur


http://www.parool.nl/nieuws/2006/sep/21/eco2.html#">