Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 30-07-2007 20:01:47
Huishouden & Energie

Gasverbruik cv ketel

Is de gasmeter wel in orde?