Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ij
ijsvogeltje_1 - 22-02-2008 16:06:05
Elektronica & TV

Wat betekent 'digitaal geremastered' bij een cd

Het is sterk afhankelijk hoe er geremasterd is. ik ken ook cd's die compleet verkracht zijn na de remastering.