Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

fr
frankieboy_1 - 16-04-2004 11:44:39
Computers & Telefonie

Wat is beter/sneller adsl of kabel

Pas op! je kan niet zomaar de snelheden gaan vergelijken. de eenheden waarin de snelheid wordt gemeten is vaak anders. het verschil zit hem in kbyte, en kbit!