Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

kvkem - 16-04-2004 11:44:46
Computers & Telefonie

Wat is beter/sneller adsl of kabel

Het blijkt helemaal af tehangen van waar je woont of je kunt kiezen. ikzelf gebruik chello zonder problemen, wel met wisselende snelheden. adsl zou constanter zijn.