Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 22-09-2008 14:28:08
Geldzaken & Recht

Briefgeheim

o misschien moet het dan iets anders dan briefgeheim heten. wat ik bedoel is het lezen van duidelijk voor anderen bestemde post.


hoe zit dat bv als ik bankbrieven of persoonlijke post van mijn partner open? of van de buren/kennissen als ik daar op het huis pas? zou dat dan zomaar mogen (let wel: niet dat ik dat ooit zou doen of willen!!)