Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 22-09-2008 17:03:16
Geldzaken & Recht

Briefgeheim

overigens: (wikipedia, even gegoogeld):


het briefgeheim is een wettelijk vastgestelde bescherming van http://nl.wikipedia.org/wiki/poststuk">poststukken tijdens het transport naar de http://nl.wikipedia.org/wiki/geadresseerde">geadresseerde. het is een ieder verboden ongeopende post welke niet voor hem of haar bedoeld is te openen en te lezen zonder toestemming van degene aan wie de post gericht is.


in tegenstelling tot eerder hier beweerd, geldt het briefgeheim blijkbaar wel degelijk ook van anderen dan de postbode zelf! staat zelfs in wetboek van strafrecht (zie ook wikipedia)