Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 23-09-2008 10:58:25
Geldzaken & Recht

Briefgeheim

ik ga geen rechtzaken of zo beginnen ;-)


er is niets meer aan te doen, niet meer ongedaan te maken. maar als ik zou weten wie de post heeft geopend, kan ik ook bij betreffende persoon een idee hebben of dat integer is gebeurd (dwz per ongeluk geopend en bij ontdekking niet verder gelezen) of al of niet per ongeluk geopend en met nieuwsgierigheid gelezen. elk persoon is immers anders en bij de een zou ik een akeliger gevoel hebben dan bij de ander (want, gelezen en voor je houden uit schuldbesef of dan ook nog eens je mond niet kunnen houden).


alleen indien ik zou merken dat iemand het gelezen heeft en de informatie niet voor zich kan houden zou ik overwegen gerechtelijke stappen te zetten, op zijn minst daarmee dreigen.


voor nu wacht ik het telefoontje van het postbedrijf af en indien zij mij kunnen geruststellen wat betreft het adres, laat ik het er verder bij. ik verwacht in elk geval dat dit postbedrijf het meer serieus neemt dan tpg, dus dat er met mijn klacht wel iets gebeurt.