Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 23-09-2008 14:57:44
Geldzaken & Recht

Briefgeheim

@tdehond


misschien dat u alle voorafgaande berichten eerst even leest en pas dan een aanval doen op wat ik heb geschreven,


hartelijk dank.