Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 25-12-2004 11:28:38
Huishouden & Energie

Levensduur cv

@ marcel - het is hopen dat een maand nadat de vraag gesteld is het probleem uit de wereld is. :-)