Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 11-07-2009 14:52:13
Garantie & Verzekeringen

Claimen zonder bon. (doorlopende reisverzekering)

Nee dat gaat natuurlijk zo niet. hulp bij frauderen is niet toegestaan, net als frauderen. als wie dan ook jou aanraadt een hogere waarde op te geven, dan zit je te frauderen, daar kunnen hele nare gevolgen aan verbonden zijn als het uitkomt.

van de dingen waar je een bon van hebt, kun je die meesturen, daar waar je geen bon van hebt, mag je hopen dat er niet al te moeilijk over gedaan wordt.