Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 11-07-2009 15:07:50
Garantie & Verzekeringen

Claimen zonder bon. (doorlopende reisverzekering)

claims bij reisverzekeringen worden heel zorgvuldig beoordeeld, omdat de verzekeraars goed op de hoogte zijn van de fraude, die gepleegd wordt.


als u op fraude betrapt wordt, wordt u de verzekering uitgegooid en krijgt u niets vergoed. er loopt ook een afspraak tussen verz.mijen onderling om bij fraude aangifte te doen en met name betreft reisverzekeringen, vanwege de vele fraudes. als ze dat doen, dan staat u geregistreerd als fraudeur en die aantekening blijft u lang achtervolgen.


tevens krijgt u een aantekening dat er een verzekering wegens fraude be-eindigd is en staat op een "zwarte lijst". de volgende reisverzekering en eventuele andere verzekeringen kunt u dan op uw buik schrijven, want geen enkele verzekeringsmij. doet nog zaken met een fraudeur.


heeft u een schade op een nog lopende verzekering, dan wordt dit eerst tot op de bodem uitgespit voordat u voor enige vergoeding in aanmerking komt, hetgeen maanden kan duren. bij iedere schademelding mag een verzekeringmij de verzekering be-eindigen zonder verdere opgaaf van redenen. die voorwaarde staat in elke verzekeringsovereenkomst. dat houdt in dat die verzekering dan vervalt en er geen dekking meer is.


een paar risico's kunt u dan nog verzekeren bij rialto (speciale verz.mij.). daar betaalt u dan wel de hoofdprijs voor, dus honderden euro's meer premie dan normaal.


als u bovengenoemd risico wilt lopen, dan kunt u proberen de boel te flessen voor één of (heel misschien tweehonderd) euro's, want meer winst zit er niet in op een gestolen tas.


uiteraard wordt er afgeschreven op goederen, die in gebruik zijn geweest en niet nieuw meer zijn.


vladja