Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 11-07-2009 15:10:24
Garantie & Verzekeringen

Claimen zonder bon. (doorlopende reisverzekering)

artikel 960, burgerlijk wetboek nr. 7,


 


titel 17 : verzekeringen


 


de verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. de vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.


 


vladja