Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

kroonmeester - 30-12-2009 02:32:22
Elektronica & TV

Philips tv 9704 niet synchroon

Alweer iemand met philips ellende. ik schaf sowieso geen philips producten - in de ban - meer aan, hoewel andere merken ook misschien niet zo florissant mogelijk kunnen zijn.