Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

magicscanman - 19-02-2010 14:06:37
Geldzaken & Recht

Woz waarden

Voor het vaststellen van de waarde van alle onroerende zaken wordt gebruik gemaakt van marktanalyse. dit houdt in dat de ontwikkelingen op de markt aan de hand van gerealiseerde verkopen wordt geanalyseerd. daarnaast beschikt de gemeente over veel gegevens van de onroerende zaken, zoals oppervlakten, inhouden, bouwjaren, buurt e.d..
de waarde wordt dus bepaald op basis van zowel de gegevens als de marktsituatie. omdat de taxateur deze gegevens tot zijn beschikking heeft, hoeft hij niet elk pand te bezoeken.