Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

kr
krieties - 19-02-2010 15:09:07
Geldzaken & Recht

Woz waarden

Neen, dat kan niet juist zijn. de economische waarde is de prijs die je zou kunnen krijgen bij verkoop. die prijs is de woz-waarde. de eigenlijke woz-waarde is veelal wat lager om discussies te voorkomen.
bij de aangiften ink.bel 2009 moet de waarde per 1-1-2008 worden ingevuld, die staat op de aanslag gemeentelijke belastingen die in het voorjaar 2009 werd ontvangen. het gaat dus om de te schatten (verkoop)waarde per 1-1-2008.
als je per die datum het huis wel kwijt zou willen voor die woz-waarde moet je overwegen bezwaar aan te tekenen.
een dezer dagen vallen de aanslagen woz (gemeente) over 2010 in de bus.