Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

magicscanman - 19-02-2010 20:17:51
Geldzaken & Recht

Woz waarden

Hoe komt de woz-waarde tot stand?

jaarlijks is uw gemeente verplicht van alle onroerende zaken (bijvoorbeeld huizen, winkels en percelen grond) in haar gemeente de economische waarde vast te stellen. om de waarde van uw huis te bepalen wordt naar de verkoopprijzen van huizen bij u in de buurt gekeken. de peildatum van uw woz-waarde is altijd 1 januari van het jaar ervoor.

http://www.trosradar.nl/nieuws_detail/bericht/woz-waarde-een-goed-bezwaarschrift-loont//e4e083fc23487107663efccba9e61642/27/">u kunt dit alles nalezen en nog veel meer ,ook hoe u bezwaar kunt maken.