Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pino123 - 08-04-2010 16:32:18
Auto & Vervoer

Drempels

Hoe hoog mag een verkeersdrempel zijn?
er bestaan geen wettelijk eisen voor de afmetingen van verkeersdrempels. 3vo raadt wegbeheerders aan alleen gebruik te maken van de standaard drempels, die door crow (kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur) zijn aanbevolen in de richtlijn verkeersdrempels.
de hoogte van een drempel is bij voorkeur 8 cm, maar de drempels van 12 cm hoogte, die in het verleden standaard toegepast werden voldoen ook. de lengte van de op- en afrit is afhankelijk van de gewenste snelheidsremming en van de gekozen hoogte van de drempel.

hoogte lengte op- en afrit lengte plateau
20 km/u drempel: 8cm 1,00m nvt
12 cm 1,70m nvt
30 km/u drempel 8cm 1,75m nvt
12 cm 2,40m nvt
50 km/u drempel 8cm 3,00m nvt
12 cm 4,80m 2,40m
60 km/u drempel 8cm 4,00m nvt
12 cm 6,00m nvt