Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pino123 - 08-04-2010 16:33:05
Auto & Vervoer

Drempels

Er zijn dus geen exacte voorwaarden waar een verkeersdrempel aan moet voldoen.