Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edwardus - 12-04-2010 15:28:42
Auto & Vervoer

Drempels

Nee dat mag niet zomaar, althans, de betreffende wegbeheerder is dan aansprakelijk voor de geleden schade.