Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pb
pbarendse - 12-04-2010 19:07:21
Auto & Vervoer

Drempels

Sorry alfa33, het gedeelte van je betoog over de politie ben ik het hardgrondig mee oneens. dat wordt gestuurd door ervaringen bij mij in de buurt. eén straat verder is een weg waar een maximum geldt van 30 km/h. dit is een rechte asfaltweg zonder enige vorm van aanpassing naar 30km zone. toch wordt op dit stuk weg regelmatig door de politie gecontroleerd!

wat ik wel met je eens ben is de 'nimby'-mentaliteit die bij velen heerst waar het gaat om drempels, of wat dan ook hier in nederland wat overlast kan geven. ze willen het maar al te graag, maar 'not in my back yard'! het enige probleem: zulk soort dingen liggen altijd wel bij iemand in zn 'achtertuin', en dan dus vaak bij de mensen die het minst klagen...