Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gerardk - 12-04-2010 22:19:32
Auto & Vervoer

Drempels

Er zou meer aandacht voor de snelheidsovertredingen binnen de bebouwdekom moeten zijn. nu verbaas ik me dat met name bij 30 en 50 km gebieden het rijbewijs pas ingenomen wordt bij een overtreding van meer dan 50 km waarom niet al bij 50% overtreding zodat in deze kwetsbare gebieden eerder ingegrepen kan worden. wie denkt daar net zo over? meld dit dan aan de politieke partijen en instanties zoals veilig verkeer nederland zodat we eindelijk er eens een behoorlijke regeling er wettelijk er door krijgen.