Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ri
rickysixty - 12-04-2010 22:21:55
Auto & Vervoer

Drempels

Wie de geschiedenis van de verkeersdrempel erop na slaat, komt tot de onthutsende conclusie dat prins claus de grondlegger is geweest van de eerste verkeersdrempel. in de jaren zeventig bleek de man zich wezenloos te ergeren aan bernard die altijd met astronomische snelheden de oprit van paleis soestdijk op reed. aldus werd op paleis soestdijk de eerste drempel gelegd.
hierna is de drempel als een soort kanker uitgezaaid over nederland. wie heeft dit bewerkstelligd en waarom? wie heeft bepaald dat een 30km zone “veilig” is met drempels en met wat voor soort norm is dat vastgesteld? heeft men lokale snelheden gemeten en hoe realistisch is zo’n momentopname dan t.o.v. de werkelijkheid? en als het werkelijk overtuigend “veiliger” zou zijn, waarom houden de mensen zich daar dan niet aan? en om welk percentage mensen praten we hier dan eigenlijk? en hoeveel doden scheelt een drempel per jaar? waarom is een drempel aanleggen zo duur?
het blijkt vrij lastig antwoord te krijgen op dit soort vragen en dat alleen al geeft toch ernstig te denken in deze “open” democratie. vast staat in ieder geval wel dat we van tijd tot tijd getrakteerd worden met de onbetwistbare onbedoelde neveneffecten van alle snelheidsbeperkende maatregelen. volgens de bovag lopen per jaar 300.000 auto’s (ja u leest het goed) aanzienlijke schade op door verkeersdrempels (die we trouwens tegenwoordig gewoon kunnen claimen bij de wegbeheerder, zoals de gemeente) . drempels zijn ook sterk milieuvervuilend, doordat auto’s steeds moeten remmen en optrekken.
weet u het rapport nog van de 80 km zones? dit tientallen miljoenen verslindende fiasco bleek averechts te werken. en sterker nog, als de overheid dit nu weet, waarom handhaven zij deze zones dan? zou dit weer eens niet met geld te maken kunnen hebben? ja, weet u die procureur-generaal nog die vol trots op zijn borst klopte dat hij van het cjib een “winstgevende onderneming” had gemaakt? nog even wachten en dan kunnen we straks allemaal aandelen kopen in flitspalen.
terug naar de wettelijke hoogte van de drempels. moet je inderdaad met dezelfde snelheid over een drempel kunnen als de maximaal toegestane snelheid? degene die die norm heeft bedacht had dan zeker een hummer ! of hebben ze daar soms een tankcommandant voor ingehuurd? of sterker nog, had ie soms een grote bouwonderneming met veel opdrachten van de overheid?
zelfs de hoogte van de drempels in een wijk blijken nog aanzienlijk te kunnen verschillen. wat dacht u van 11 cm? je mag toch verwachten dat men accuraat zou werken gezien de astronomische bedragen die voor een drempel gevraagd worden. maar nee, men doet maar wat. er is toch niemand die zijn mond open doet, want dat heeft toch geen zin.
ik zou daarom tot slot de verkeersdrempel een andere betekenis willen geven. deze symboliseert namelijk de “drempel” waar wij allen als burger tegen aan lopen als wij hulp of antwoorden willen van de gevestigde orde. want die doen vaak alleen maar wat als het eerst in hun straatje – eh hun drempel - past…………..