Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

bi
billbull - 13-04-2010 17:34:46
Auto & Vervoer

Drempels

Volgens jurisprudentie mag een drempel zo hoog zijn, dat met de ter plaatse toegestane snelheid de drempel zonder problemen genomen kan worden. indien dan toch schade, is deze te verhalen op de gemeente.