Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ri
rickysixty - 14-04-2010 22:48:34
Auto & Vervoer

Drempels

Aha, nu begrijp ik de vraag pas hier: beter een tevreden varken dan een ontevreden socrates? of zie ik het nu weer verkeerd?