Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

kiran - 21-06-2010 00:17:53
Computers & Telefonie

Superieur digitaal bellen

@zwanen

"vrijdagmiddag-zondagavond" zou nog maar even afwachten. kort-dag.
aan de andere kant?
al eens ingetikt, google: pretium superieur :(