Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vladja - 28-07-2010 18:40:39
Geldzaken & Recht

Pensioen afkopen

Als het pensioen afkoopbaar is, dan wordt een voorstel voor afkoop gedaan (bedrag). ga je daarmee akkoord dan kan het bedrag uitgekeerd worden. er wordt dan belasting ingehouden in het hoogste tarief. dit laatste is wettelijk voorgeschreven en kan eventueel bij een belastingaangifte in het volgend jaar rechtgetrokken worden.

vladja