Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

hrdwerrorman - 28-07-2010 23:51:21
Geldzaken & Recht

Pensioen afkopen

Dag steven,

"wanneer word dit bedrag uitbetaald?"

kleine pensioenen, tot nu ongeveer €450,- per jaar (wordt jaarlijks iets verhoogd), mogen wettelijk door de pensioenverzekeraar/-fonds afgekocht worden in het jaar waarin je 65 jaar wordt. daar heb je zelf geen zeggenschap over.
de verzekeraar houdt dan de heffing in zoals vladja dat aangaf, omdat de verzekeraar je financiële situatie niet kent. je kunt in dat jaar b.v. wel een ton verdienen.

met de berekening hoeveel je in totaal bruto uitbetaald krijgt gaat de actuaris van de verzekeraar er van uit dat je slechts 72 jaar wordt. dat mag! zo hoeven ze slechts een gering afkoopbedrag te betalen. reken je niet rijk!!!
vergeet niet het daaraanvolgende jaar een t-formulier in te vullen, omdat zeer waarschijnlijk teveel heffing ingehouden wordt.

hardware error man.