Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vladja - 29-07-2010 09:48:47
Geldzaken & Recht

Pensioen afkopen

Kleine pensioenen, tot nu ongeveer €450,- per jaar (wordt jaarlijks iets verhoogd), mogen wettelijk door de pensioenverzekeraar/-fonds afgekocht worden in het jaar waarin je 65 jaar wordt. daar heb je zelf geen zeggenschap over.

als je zelf wilt afkopen, hoef je voor zo'n klein pensioen niet te wachten tot je 65 bent. je kan verzoeken om het eerder af te kopen. maar reken je inderdaad niet rijk. ze gaan dan rekenen aan het aantal uit te keren jaren vanaf 65 jaar tot de gemiddelde levensduur.

afhankelijk van het geboortejaar wordt die gemiddelde levensduur vastgesteld. met het oplopen van het geboortejaar stijgt de gemiddelde levensverwachting heel langzaam mee door o.a. verbeterde voeding, gezondheidszorg etc.

vladja