Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

nb
nbw - 30-07-2010 01:53:20
Geldzaken & Recht

Buitenlandse partij eist naamsverandering wegens te grote overeekomsten?

Dit geloof je toch. een vraag met een engelstalige brief die serieus lijkt. waarom geloof ik er geen snars van en waarom is die brief persoonlijk gericht en niet juridisch onderbouwd en in slecht engels gesteld. wil de vraagsteller enkel voor eigen publiciteit gaan of zijn wij allemaal te goed van vertrouwen.

google maar eens her en der en het wordt al snel duideleijk.