Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ikbenik - 30-07-2010 01:58:14
Geldzaken & Recht

Buitenlandse partij eist naamsverandering wegens te grote overeekomsten?

Eigenlijk is het niet zo moeilijk.

als een naam in nederland niet is vastgelegd als merk of als handelsnaam, dan mag je die naam gewoon gebruiken.

meer informatie:
http://www.mkbservicedesk.nl/1729/hoe-bescherm-mijn-intellectueel.htm">http://www.mkbservicedesk.nl/1729/hoe-bescherm-mijn-intellectueel.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/merk">http://nl.wikipedia.org/wiki/merk

lees ook eens:

http://www.merkenregistratie.nl/merkenregistratie-nl-internet-en-domeinnamen.asp">http://www.merkenregistratie.nl/merkenregistratie-nl-internet-en-domeinnamen.asp
http://www.merkenregistratie.nl/merkenregistratie-nl-onderzoeken.asp">http://www.merkenregistratie.nl/merkenregistratie-nl-onderzoeken.asp


bij onderzoek bij http://register.boip.int/bmbonline">www.boip.int staat happyherbivore niet als een geregistreerd merk.

een voorzichtige conclusie is dat happyherbivore probeert om via bangmakerij en dreigementen ervoor te zorgen dat je het opgeeft.
echter, zolang dat happyherbivore hun handelsnaam en of domein naam niet gedeponeerd hebben, kunnen zij anderen niet verbieden om die naam te gebruiken, omdat hun handelsnaam en of domein naam geen gedeponeerde handelsnamen zijn.=blackblossom schreef op donderdag 29 jul 2010, 23:01: the european trademark is pending and it doesn't have to be registered anyway; my long-term use of happy herbivore still gives me the rights to sue you for copyright infringement. plus you're using it on an american website, facebook - and twitter, so all i need is u.s. anyway. your attorney should have known that.

oei, ze weet zelf niet hoe het in elkaar zit.

om een bedrijf te voeren hoeft in europa het betreffende bedrijf de handelsnaam of domein naam niet als handelsnaam te registreren om de naam te kunnen gebruiken als handelsnaam.
echter mag iedereen dan die naam gebruiken.

als een bedrijf ervoor wilt zorgen dat niemand anders van die handelsnaam of domein naam als handelsnaam of domein naam gebruik mag maken, dient men eerst te kijken of die handelsnaam (ook in een domein naam) al geregistreerd of gedeponeerd is.
is dat niet het geval, dan dient die naam bij een erkende instantie gedeponeerd te worden.

in het geval van blackblossom is de handelsnaam happyherbivore in nederland, benelux of europa niet geregistreerd als een gedeponeerde handelsnaam.

[quote]
wat is een handelsnaam?

de wet beschouwt als handelsnaam de naam waaronder een onderneming of een onderdeel daarvan wordt gedreven. de handelsnaamwet doelt hierbij op een onderneming die op commerciële wijze aan het economisch verkeer deelneemt, waarbij materieel voordeel moet worden beoogd.

wanneer ontstaat een handelsnaamrecht?

een recht op een handelsnaam ontstaat wanneer een naam ter onderscheiding van de onderneming in het handelsverkeer wordt gevoerd. daarbij geldt dat de vraag of een naam in het handelsregister van de kamer van koophandel is ingeschreven niet beslissend is voor de erkenning van een handelsnaam. daarnaast geldt dat het antwoord op de vraag of het ingeschreven staan in het handelsregister van de kamer van koophandel voldoende is om een verbod uit te lokken tot het voeren van een handelsnaam van een derde in de jurisprudentie niet eenduidig wordt beantwoord.

wanneer kan ik een handelsnaam van een ander verbieden?

in artikel 5 van de handelsnaamwet is bepaald dat iemand zijn onderneming niet mag drijven onder een naam die reeds door een ander rechtmatig gevoerd wordt, noch onder een naam die daar slechts in geringe mate van afwijkt als daardoor verwarring te duchten is. mochten verschillende ondernemingen aanspraak maken op het gebruik van dezelfde handelsnaam, dan geldt dat de handelsnaamwet degene met de oudste handelsnaam beschermd.

wat is het verschil tussen een handelsnaam en een merk?

in het algemeen geldt dat een handelsnaam wordt gevoerd om een onderneming te onderscheiden en dat een woord- of beeldmerk wordt gebruikt als identificatie- en herkomstmiddel van de waren en diensten die door de onderneming worden geëxploiteerd. de handelsnaamwet biedt geen mogelijkheden om op grond van een handelsnaam het gebruik van een conflicterend merk te verbieden, terwijl een ouder merk het gebruik van een jongere handelsnaam wel kan verbieden.
bron:http://www.handelsnaaminbreuk.nl/faq.htm#faq2zo, dat was zeer veel informatie en een behoorlijke lap tekst.
hopelijk heb je er wat aan.